Accountancy

Om  u als ondernemer een duidelijk inzicht te geven in uw financiële situatie biedt M2E de volgende diensten aan;

 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Voorbereiden controle dossiers t.b.v. de controlerend accountant
 • Publicatiejaarrekening opstellen ten behoeve van de Kamer van Koophandel
 • Verzorgen van de financiële administratie of begeleiding hierbij.
 • Opstellen tussentijdse cijfers, liquiditeitsbegrotingen en overige administratieve dienstverlening.
 • Startersbegeleiding, waaronder advisering over rechtsvorm en begeleiding van de startende ondernemer. 

Fiscaal

Onze diensten op dit terrein omvatten;

 • Verzorgen belastingaangiften (vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting)
 • Fiscale advisering algemeen
 • Verzorgen bezwaarschriften
 • Opstellen overeenkomsten
 • Begeleiding belastingcontroles


Personeel en Salaris

Het verwerken van de personeels- en salarisadministratie vereist veel kennis van actuele wet- en regelgeving en cao’s en is daarom complex. De diensten die M2E op dit gebied verzorgt zijn onder andere;

 • Verwerken salarismutaties
 • Aangifte loonheffingen
 • Proforma berekeningen
 • Ondersteuning i.v.m. werkkostenregeling
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen etc.
 • Ontslagbegeleiding. Wij werken hiervoor samen met uitstekende arbeidsrechtadvocaten.