Accountancy

Om  u als ondernemer een duidelijk inzicht te geven in uw financiële situatie biedt M2E de volgende diensten aan;

 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Voorbereiden controle dossiers t.b.v. de controlerend accountant
 • Publicatiejaarrekening opstellen ten behoeve van de Kamer van Koophandel
 • Verzorgen van de financiële administratie of begeleiding hierbij.
 • Opstellen tussentijdse cijfers, liquiditeitsbegrotingen en overige administratieve dienstverlening.
 • Startersbegeleiding, waaronder advisering over rechtsvorm en begeleiding van de startende ondernemer. 

Fiscaal

Onze diensten op dit terrein omvatten;

 • Verzorgen belastingaangiften (vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting)
 • Fiscale advisering algemeen
 • Verzorgen bezwaarschriften
 • Opstellen overeenkomsten
 • Begeleiding belastingcontroles


Personeel en Salaris

Het verwerken van de personeels- en salarisadministratie vereist veel kennis van actuele wet- en regelgeving en cao’s en is daarom complex. De diensten die M2E op dit gebied verzorgt zijn onder andere;

 • Verwerken salarismutaties
 • Aangifte loonheffingen
 • Proforma berekeningen
 • Ondersteuning i.v.m. werkkostenregeling
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen etc.
 • Ontslagbegeleiding. Wij werken hiervoor samen met uitstekende arbeidsrechtadvocaten.

Bezoekadres

M2E Administratie en Advies BV

Ketelweg 33a

3356 LD Papendrecht

 

078 615 08 50

Postadres

M2E Administratie en Advies BV

Postbus 1205

3350 CE Papendrecht